Stilbite

Ahmadnagar District, Maharashtra, India

Stilbite

Stilbite

You Might Also Like